Arvydas Pakalka

Arvydas Pakalka,gimęs 1957 04 03, Vilniuje - tapytojas, grafikas. 1981 baigė VDI, tapybą. Nuo 1982 dalyvauja parodose. Nuo 1984 Lietuvos Dailininkų Sąjungos narys.
Nuo 1995 dėsto Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje Vilniuje. 1995m. atstovavo Lietuvos dailę Helsinkyje.

Dailininkas yra pelnęs apdovanojimų nacionalinėse ir tarptautinėse parodose tapybos, grafikos ir skulptūros srityse, gavęs kelioliką stipendijų Lietuvoje ir užsienyje, dalyvavo daugybėje nacionalinių ir tarptautinių parodų, kartu su vienais žymiausių Lietuvos ir išeivijos dailininkų kaip Mikalojum Konstantinu Čiurlioniu, Neemia Arbit Blatas, Jacques Lipchitz, Hjalmar Hansson, Antanu Žmuidzinavičiumi, Petru Kalpoku, Viktoru Vizgirda ir kt. klasikais bei avangardistu Jonu Meku.

Dailininko kūrinių yra įsigiję šalies bei užsienio muziejai ir kolekcionieriai pvz. reziduojantys Berlyne / Niujorke Wolf ir Maria fon Moltke ( Romanoff fondas ), paveikslai atsidūrė tarp pasaulyje pripažintų dailininkų paveikslų kaip Fernand Leger, Marcel Duchamp ir Henri Matisse, Pablo Picasso ir kt.

Arvydo Pakalkos kūriniai puošia Lietuvos vyriausybės rūmus, eilės savivaldybių pastatų, firmų, viešbučių ir kitas viešas bei privačias erdves.

Menininko darbai