Sąlygos ir įsipareigojimai

 

Pirkimo – Pardavimo taisyklės

Bendrosios nuostatos
Šios pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato mūsų tarpusvaio teises, pareigas ir atsakomybę Jums Įsigyjant Prekes Luxart.club (Toliau tekste – Virtuali galerija/ Platforma). Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais. Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdami į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Su pakeitimais, taisymais ar papildymais Jūs galite susipažinti kiekvieną kartą prieš patvirtindamas pirkimo užsakymą.

Naudodamiesi mūsų Platforma, Jūs įsipareigojate laikytis šių Taisyklių, kitų Platformoje aiškiai nurodytų sąlygų, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų

Asmenys iki 18 metų amžiaus neturi teisės įsigyti mūsų parduodamų Prekių. Platforma nėra specialiai pritaikyta jaunesniems nei 18 metų asmenims. Naudodamasis platforma asmuo pripažįsta, kad yra pilnametis arba turi su Taisyklėmis susipažinusių ir su jomis sutikusių tėvų ar globėjų leidimą. Tėvai ar globėjai, davė leidimą nepilnamečiui lankytis šioje Platformoje, yra visiškai atsakingi už nepilnamečių asmenų veiksmus.

 

Mes esame:  Luxart.club, Persikų g. 9, Skauduliškių k., LT-14247 Vilniaus r. Lietuva. Tel. nr. +37060471645

Jūs esate:Virtualios galerijos Luxart.club  lankytojas/vartotojas

 

Taisyklės ir sąlygos

 1. Sąvokos:

·         „Mes“ esame: MB „Meno partneriai”, ir MB „Masternis”, UAB Dejna, MB Menas ir aš partnerių bei įmonių grupė valdanti bei administruojanti Virtualią platformą Luxart.club.

·         „Jūs“ esate: Virtualios platformos Luxart.club lankytojas/vartotojas.

·         „Platforma“ – visa mūsų internetinė sistema, kurioje Jūs galite įsigyti Prekes, vadovaudamiesi šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais

·         „Prekės“ – paveikslai ir reprodukcijos.

·         „Paveikslai“ – tai autoriniai meno kūriniai, kuriuos galima įsigyti naudojantis Platforma.

·         „Reprodukcijos“ – tai pagal individualų užsakymą sukurtos originalaus Paveikslo reprodukcijos, kurioms darbas yra iš anksto apibrėžtas ir suderintas pagal kliento pageidavimą, kurias galima įsigyti naudojantis Platforma.

 1. Mūsų sandorio su Jumis metu galioja šios sąlygos:

·         Pirkimo ir pardavimo sandoris laikomas sudarytas nuo to momento, kai Jūs internetiniame puslapyje suformavęs Prekių krepšelį, nurodydami pristatymo adresą, bei kitą reikiamą informaciją, reikalingą sandorio sudarymui, susipažinęs su šiomis taisyklėmis, paspaudžiate mygtuką „Patvirtinti“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šias taisykles įvykdymo. Tais atvejais, kai Jūs nepritariate visoms arba tam tkrai daliai Taisyklių, privalote nepateikti užsakymo.

·         Mes neatsakome už tai, kad tam tikrais atvejais gali nebūti Prekės nuotraukos ar detalesnės informacijos apie ją.

·         Visos Prekės yra neįrėmintos, priešingu atveju mes informuosime Jus Prekių aprašymuose.

·         Jūsų apmokėjimas laikomas gautu, kai lėšos yra įskaitomos į mūsų banko sąskaitą.

·         Jeigu užsakytos Prekės nebėra mes Jus informuosime ir pasiūlysime įsigyti kitą Prekę arba grąžinsime pinigus.

·         Jeigu dėl kokios nors priežasties mes liekame Jums skolingi, mes grąžinsime Jums pinigus ne vėliau kaip per 30 dienų.

·        Sandoris vyksta tik tarp Jūsų ir Mūsų. Pirkdami iš mūsų, Jūs įsipareigojate, kad jokiomis sąlygomis ar aplinkybėmis nebandysite susisiekti su Paveikslo autoriumi dėl jo kainos, grąžinimo ar pretenzijų. Visas bendravimas vyksta su mumis kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimos priemonėmis.

 1. Kaina ir apmokėjimo tvarka

·         Norėdami gauti Prekę Jūs turite sumokėti pilną Prekės kainą, nurodytą užsakymo formoje.

·         Už prekes galima atsiskaityti vienu iš šių būdų:

 1. atsiskaitymas naudojantis El bankininkyste, ;
 2. Atsiskaitymas banko pavedimu;
 3. 1 ir 2 punktuose nurodytais atvejais Prekių siuntinys pradedamas formuoti ir pradedamas skaičiuoti Prekių pristatymo terminas tik po apmokėjimo gavimo.

·        Jūsų apmokėjimas laikomas gautu, kai lėšos yra įskaitomos į mūsų banko sąskaitą.

·        Bet kokios mūsų nurodomos kainos kitomis valiutomis negu Eurai yra apytikslės ir gali keistis.

 1. Informacija, kurią Jūs mums suteikiate:

·         Jūs sutinkate, kad mums suteikėte ir ketinate suteikti tik tikslią informaciją apie save. Mums ši informacija reikalinga norint tinkamai suformuoti Jūsų užsakymą bei sėkmingai pristatyti Jums Prekes.

·         Mes išklausysime ir atsakysime į elektroninius laiškus, kuriuose bus išreiškiamas nepasitenkinimas mūsų teikiamomis paslaugomis ar prekėmis per 14 dienų nuo Prekės gavimo.

 1. Pristatymas:

·         Pristatymas bus atliktas kurjerio, adresu, kurį Jūs nurodėte pildydami užsakymo formą. Jūs įsipareigojate Prekes priimti pats. Tuo atveju, kai Prekių priimti negalite, o Prekės pristatytos sutartu laiku nurodytu adresu ir remiantis kitais Jūsų pateiktais duomenimis, Jūs neturite teisės reikšti pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

·         Jeigu mes negalėsime pristatyti Jums Prekės per 30 dienų nuo užsakymo, mes Jus informuosime elektroniniu paštu arba telefonu, kad galėtume sutarti kitą pristatymo datą.

·         Prekės gali būti atsiųstos dalimis (pavyzdžiui jeigu Prekė sudaryta iš dviejų ar trijų dalių). Šios dalys gali būti pristatytos skirtingu laiku.

 1. Tarptautiniai užsakymai:

·         Tarptautinio užsakymo atveju Prekės pristatymo išlaidas apmokate Jūs. Formuojant užsakymą prie Prekės kainos yra nurodoma pristatymo į Jūsų šalį mokestis. Prekės grąžinimo išlaidas taip pat apmokamos Jūsų.

·         Dėl tarptautinės prekybos apribojimų į tam tikras valstybes galime nepristatyti Prekių. Jeigu kyla neaiškumų susisiekite su mumis.

·        Jeigu yra ar atsiranda valstybių apribojimai už sandorį atsakingas pirkėjas.

·        Užsakymų vykdymas į prieš tai minėtas valstybes bus nutrauktas, o pinigai grąžinami, tačiau iš grąžinamos sumos bus išskaičiuotas banko pervedimo mokestis

 1. Prekių grąžinimas:

·        Teisė grąžinti nesuteikiama visoms visiems pagal individualų užsakymą sukurtiems kūriniams ir jų rėminimams, kuriems darbas yra iš anksto apibrėžtas ir suderintas pagal jūsų pageidavimą ir yra nestandartinių matmenų kurie nenurodyti luxart.club internetiniame puslapyje.

·         Vienas pirkėjas gali grąžinti ne daugiau kaip 2 prekes. Grąžinimo sąlygos galioja naujiems ir buvusiems klientams. Jeigu jau esate grąžinę 2 prekes, naujų užsakymų negalėsite grąžinti.

·      Atkreipiame dėmesį, kad prekės (meno kūriniai) gali būti pakeistos arba už jas gali būti grąžinami sumokėti pinigai tik tokiu atveju, kai yra pardavėjo išankstinis sutikimas (Mažmeninės prekybos taisyklių 17.23 punktas). Be to, įsigyjant prekes internetu įprastai vartotojui taikoma apsauga dėl prekių grąžinimo yra netaikoma, kadangi prekės (meno kūriniai) yra gaminamos tik pagal pirkėjo iš anksto pateiktą užsakymą (CK 6.22810 str. 2 d. 3 p.).
Mums rūpi, kad įsigytos prekės jums teiktų malonumą ir derėtų prie interjero. Jei visgi prekės nedera prie interjero ar kitų detalių, mes galime šias prekes pakeisti arba grąžinti už jas sumokėtus pinigus tik esant visoms šioms sąlygoms:
• ne vėliau nei per 14 dienų terminą nuo prekės gavimo, pirkėjas pateikia prašymą ir nurodo priežastį kodėl prekę norima pakeisti arba grąžinti;
• prekės nesugadintos, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei neprarasta prekinė išvaizda;
• pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis prekes pirko iš mūsų;
• pirkėjas įsipareigoja padengti prekių grąžinimo ar pašto išlaidas;
• vienas pirkėjas gali grąžinti ne daugiau kaip 2 prekes (jeigu jau esate grąžinę 2 prekes, naujų užsakymų negalėsite grąžinti).

·         Kai mes gauname grąžinamus Paveiklus ir jeigu Paveikslai nepažeisti mes Jums pervesime pinigus į Jūsų banko sąskaitą per 7 dienas nuo to momento kai gauname grąžinamą Paveikslą.

·         Jeigu Jūs per sutartą laiką negražinate Paveikslo mes Jums pinigų negrąžiname.

 1. Puslapio turinys:

·         Mes pasiliekame sau teisę keisti savo Platformos turinį bet kuriuo metu be papildomo pranešimo Jums.

·         Perspėjame, kad turinys gali turėti techninių ar kitokių trūkumų.

·         Neatsakome dėl Jūsų ir mūsų programinės įrangos suderinamumo.

·         Mūsų Platformoje gali būti nuorodų į kitus puslapius. Mes neatsakome už kitų puslapių turinį. Mes neatsakome už savo ar  kituose puslapiuose padarytą žalą Jūsų programinei įrangai.

9.    Turinio ir intelektinės nuosavybės teisės:

·         Pavadinimas, nuosavybės teisės, intelektinės nuosavybės teisės Platformos turinyje, priklauso mums. Mes stipriai ginsime šias teises visose valstybėse.

·         Jūs negalite kopijuoti, modifikuoti, publikuoti, perduoti arba parduoti ar kokiu nors kitu būdų panaudoti mūsų Virtualios galerijos turinio be išankstinio mūsų sutikimo

10.     Atsakomybė:

·        Jūs esate visiškai atsakingas už Jūsų pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Jūs nepateikiate tikslių asmens duomenų, mes neatsakome už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyjame teisę reikalauti iš Jūsų patirtų nuostolių atlyginimo.

·         Mes neatsakome tais atvejais, kai nuostoliai kylą dėl to, jog Jūs, neatsižvelgdamas į mūsų rekomendacijas ir savo įsipareigojimus,        nesusipažinote su šiomis Taisyklėmis, nors tokia gailimybė Jums buvo suteikta.

11.     Baigiamosios nuostatos:

·         Šių taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

·         Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su tarp mūsų sudarytu sandoriu, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra spredžiami  Lietuvos Respublikos teisės aktų nustayta tvarka.